I. ÚS 1/2000

27. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

I. ÚS 1/2000


Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vladimírem Klokočkou ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. B., proti rozhodnutí Okresního soudu v Přerově ze dne 8. 4. 1999, sp. zn. 3 T 287/97, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění:

Ve svém návrhu ze dne 30. 12. 1999, doručeném Ústavnímu soudu 3. 1. 2000 stěžovatel uvádí, že se nedopustil trestných činů, pro které byl uznán vinným a odsouzen a domáhá se "prošetření" rozhodnutí Okresního soudu v Přerově, sp. zn. 3 T 287/97, 5 T 101/93, a 5 T 115/94. Tento návrh stěžovatel doplnil podáním ze dne 10. 2. 2000, ve kterém v podstatě opakuje své výhrady proti uvedeným rozhodnutím.

Návrh na zahájení řízení trpěl zásadními vadami, především stěžovatel nebyl zastoupen advokátem, návrh byl označen jako "stížnost pro porušení zákona" a neobsahoval označení důkazů, nebylo z něj jasně patrno, co sleduje, ke stížnosti nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje ani nebyl zaslán dostatečný počet stejnopisů stížnosti.

Ústavní soud proto vyzval stěžovatele dne 16. 2. 2000 k odstranění nedostatků návrhu ve stanovené lhůtě 20 dnů ode dne doručení. Tuto výzvu stěžovatel převzal dle doručenky dne 17. 2. 2000. Do dnešního dne však stěžovatel svůj návrh podle instrukcí Ústavního soudu nedoplnil a nedostatky neodstranil.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 27. března 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2000, sp. zn. I. ÚS 1/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies