IV. ÚS 627/99

28. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV. ÚS 627/99
ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENI
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl dne 28. března 2000 ve věci ústavní stížnosti 1) J. P., 2) L.P., obou zastoupených JUDr. I. H., advokátkou, proti rozsudku Okresního soudu Praha - západ ze dne 2. 7. 1997, čj. 4 C 463/95-73, a rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 30. 6. 1999, čj. 30 Co 651/98-99,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:

Stěžovatelé, kteří podáním ze dne 10. 12. 1999 se obrátili na Ústavní soud s ústavní stížností , byli přípisem Ústavního soudu ze dne 4. 1. 2000 vyzváni k odstranění vad této ústavní stížnosti, a to ve lhůtě 20 dnů. Zástupkyně stěžovatelů byla současně upozorněna na skutečnost, že odstranění vad nelze vázat na zcela neurčitou lhůtu, a to ve vazbě na skončení její pracovní neschopnosti. Na tuto výzvu reagovala zástupkyně stěžovatelů dopisem ze dne 29. 1. 2000, v němž uvedla, a to mimo jiné, že je přesvědčena o tom, že ke konci února 2000 bude již alespoň v takovém zdravotním stavu, kdy bude schopna vady stížnosti odstranit. Protože však vady ústavní stížnosti nebyly ani v uvedeném termínu odstraněny, nezbyloÚstavnímu soudu než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout.
Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné. V Brně dne 28. března 2000

JUDr. Vladimír Čermák
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 3. 2000, sp. zn. IV. ÚS 627/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies