II. ÚS 151/99

28. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti ing. J. V., zastoupeného advokátem JUDr. M. H., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 12. 1998, sp. zn. 53 Co 669/98, a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 13. 3. 1997, sp. zn. 28 C 310/94, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se svým návrhem s odvoláním na porušení čl. 36 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod domáhal zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 12. 1998, sp. zn. 53 Co 669/98, kterým bylo jako opožděné odmítnuto jeho odvolání proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 13. 3. 1997, sp. zn. 28 C 310/94, o zastavení řízení pro nedostatek procesní způsobilosti na straně žalovaného. Ústavní stížností se dožadovali i zrušení tohoto usnesení soudu prvního stupně.

Dle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje; za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení.

Dle § 236 občanského soudního řádu (dále jen "o.s.ř.") lze pravomocné rozhodnutí soudu, pokud to zákon připouští, napadnout dovoláním. Dle § 238a odst. 1 písm. e) o.s.ř. je dovolání přípustné proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odvolání odmítnuto.

Vzhledem k tomu, že napadeným usnesením Městského soudu v Praze bylo odvolání odmítnuto dle § 218 odst. 1 písm. a) o.s.ř., je dovolání, jehož přípustnost je dána ustanovením § 238a odst. 1 písm. e) o.s.ř., posledním opravným prostředkem, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje a jenž musí být vyčerpán.

Za této situace nezbylo soudci zpravodaji než návrh dle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnout mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, neboť stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje.

P o u č e n í: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání
přípustné.


V Brně dne 28. 3. 2000 JUDr. Miloš Holeček
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 3. 2000, sp. zn. II. ÚS 151/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies