I. ÚS 447/99

28. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vojenem Güttlerem ve věci ústavní stížnosti M. E., a J. T., obou zastoupených advokátkou JUDr. S. P., proti rozsudku Okresního soudu v Náchodě ze dne 2. 12. 1998, sp. zn. 7 C 19/98, a proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 6. 1999, sp. zn. 18 Co 196/99, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví citovanými rozsudky byla zamítnuta žaloba stěžovatelů na určení neplatnosti smlouvy ze dne 19. 8. 1994 o převodu pozemku p.č. 749/1 v katastrálním území B. a smlouvy ze dne 7. 7. 1995 o převodu pozemku manžely R. a H. M.

Přípisem ze dne 21. 12. 1999, který právní zástupkyně stěžovatelů obdržela dne 3. 1. 2000 a stěžovatelé M. E. a J. T. dne 28. 12. 1999, Ústavní soud stěžovatele vyzval k odstranění vady ústavní stížnosti, která spočívala v tom, že k ústavní stížnosti nebyla připojena kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů). K odstranění této vady Ústavní soud určil lhůtu 10 dnů od obdržení výzvy s tím, že pokud ve stanovené lhůtě nebude zmíněná vada odstraněna, bude ústavní stížnost odmítnuta [§ 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona].

Stěžovatel M. E. Ústavní soud přípisem ze dne 7. 1. 2000 (který Ústavní soud obdržel dne 10. 1. 2000) požádal z důvodu onemocnění právní zástupkyně JUDr. P. o prodloužení lhůty "k zaslání požadovaných dokladů" s tím, že tyto doklady budou zaslány "ve lhůtě do 10 dní".

Této žádosti Ústavní soud přípisem ze dne 18. 1. 2000 (který právní zástupkyně stěžovatelů obdržela dne 19. 1. 2000, stěžovatelé J. T. dne 20. 1. 2000 a M. E. dne 21. 1. 2000), vyhověl a lhůtu k odstranění vady ústavní stížnosti prodloužil s tím, že pokud předmětná vada nebude odstraněna do 25. 1. 2000, bude ústavní stížnost odmítnuta.

Stěžovatelé dalším přípisem ze dne 19. 1. 2000 (označeným jako "Upřesnění ústavní stížnosti datované dnem 13. 9. 1999"), který podala právní zástupkyně JUDr. S. P., Ústavnímu soudu sdělili, že si jsou vědomi toho, že nesplňují podmínky přípustnosti ústavní stížnosti, nicméně se domnívají, že důvody stížnosti přesahují jejich vlastní zájmy a proto se její přípustnosti domáhají podle ustanovení § 75 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Zároveň požádali "o prodloužení procesní lhůty, z důvodu své nemoci. Žádost dne 7. 1. 2000 již podával stěžovatel M. E."

Ústavní soud konstatuje, že stěžovatelé neodstranili vadu ústavní stížnosti, která spočívá v tom, že Ústavnímu nezaslali kopii rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, přestože na to byli písemně upozorněni a za tímto účelem jim byla stanovena příslušná lhůta. Tato lhůta byla na jejich žádost prodloužena, nicméně ani v této prodloužené lhůtě vadu návrhu neodstranili, a to až do dnešního dne.

Proto Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl, neboť navrhovatelé neodstranili vadu návrhu ve lhůtě jim k tomu určené [ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 28. 3. 2000
JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 28. 3. 2000, sp. zn. I. ÚS 447/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies