II. ÚS 263/98

28. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

II. ÚS 263/98


ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu
Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci ústavní stížnosti Mgr. V.K., zastoupeného advokátkou JUDr. J.M., ve věci rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 7. 1997, čj. 37 C 66/95-198, a rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 2. 1998,čj. 2 Co 4/98-235, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění :
Stěžovatel se obrátil na Ústavní soud s ústavní stížností ze dne 5. 6. 1998, která byla doručena Ústavnímu soudu dne 8. 6. 1998.
Ústavní stížnost podal stěžovatel ve věci hrubého porušování zákonů, ke kterému mělo dojít shora označenými rozsudky Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze.
Vzhledem ke skutečnosti, že návrh na zahájení řízení neměl náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vyrozuměl Ústavní soud o tom navrhovatele a určil mu lhůtu 15 dnů k odstranění vad návrhu. Stěžovatel ve stanovené lhůtě vady neodstranil a požádal Ústavní soud o poskytnutí právníka "ex offo". Ústavní soud upozornil stěžovatele na skutečnost, že zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, neumožňuje takovéto poskytování advokátů a prodloužil stěžovateli lhůtu k odstranění vad o dalších 15 dnů. Stěžovatel vyrozumění o prodloužení lhůty převzal dne 19. 8. 1998. Dne 7. 9. 1998 byla Ústavnímu soudu doručena plná moc zástupce účastníka s žádostí o poskytnutí další 15 denní lhůty pro odstranění vad stížnosti, případně pro další právní úkony. Dne 16. 9. 1998 bylo Ústavnímu soudu doručeno doplnění ústavní stížnosti podepsané stěžovatelem, kterým byly vady návrhu odstraněny pouze částečně, neboť i přes doplnění nebylo z návrhu patrno, co stěžovatel sleduje ani čeho se domáhá. Lhůta k odstranění vad tak přes poskytnutí další 15 denní lhůty marně uplynula.
Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníkůII. ÚS 263/98
usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou naplněny, soudci zpravodaji proto nezbylo, než návrh odmítnout.


P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.
V Brně dne 28. 3. 2000
Vojtěch Cepl
soudce Ústavního soudu
2

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 3. 2000, sp. zn. II. ÚS 263/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies