IV. ÚS 72/2000

29. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ


Ústavního soudu České republiky


Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu Ing. R. K., ve věci evidované u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 22 Ca 75/98,

takto:
Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 4. února 2000 obdržel Ústavní soud podání navrhovatele, označené jako žaloba ve věci případu evidovaného u Krajského soudu v Brně pod čj. 22 Ca 75/98. Uvedené podání však dále neobsahovalo přesnější specifikaci rozhodnutí proti němuž bylo namířeno, ani další náležitosti vyžadované pro podání ústavní stížnosti dle příslušných ustanovení zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Jednalo se o doručení kopie rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 4 zákona), povinné právní zastoupení (§ 29 až § 31 zákona) a současně i o kvalifikované sepsání ústavní stížnosti.

S ohledem na uvedené okolnosti byl proto navrhovatel vyzván k odstranění vad podání s poučením o náležitostech ústavní stížnosti dopisem ze dne 14. února 2000. Dopis byl navrhovateli doručen 17. února 2000, a stanovil lhůtu k odstranění vad v trvání 28 dnů od doručení.

Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovatel vady podání ve stanovené lhůtě neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu návrh odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 23. března 2000

JUDr. Pavel Varvařovský

soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 3. 2000, sp. zn. IV. ÚS 72/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies