IV. ÚS 172/2000

29. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV. ÚS 172/2000


Ústavní soud rozhodl o návrhu Z. B., směřujícímu proti postupu Okresního soudu v Českých Budějovicích ve věci sp. zn. 12 C 107/98,

t a k t o :

Návrh se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel svým podáním které nemá náležitosti návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., domáhá "přešetření jeho stížnosti", v níž dává najevo výhrady vůči postupu Okresního soudu v Českých Budějovicích, který, jak tvrdí, v jeho věci postupuje liknavě a jeho rozhodnutí je neúčinné. Z obsahu podání, ani z obsahu připojených příloh, však není patrno, že by navrhovatel ještě předtím, než se obrátil na Ústavní soud, zvolil postup, který předpokládá zákon č. 436/1991 Sb., a obrátil se se stížností na správu příslušného soudu, jíž především a v prvé řadě přísluší přijmout opatření k odstranění zjištěných závad včetně neodůvodněných průtahů v řízení. Za tohoto stavu je třeba považovat jeho návrh za nepřípustný, neboť nebyly vyčerpány všechny prostředky, které zákon k ochraně práv navrhovateli poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a proto byl podle § 43 odst. l písm. e) citovaného zákona odmítnut, aniž soud navrhovatele dále vyzýval k odstranění formálních nedostatků jeho podání.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. března 2000

JUDr. Eva Zarembová
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 29. 3. 2000, sp. zn. IV. ÚS 172/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies