I. ÚS 96/2000

29. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne o ústavní stížnosti stěžovatelky L. S., proti rozsudku Městského soudu v Praze, ze dne 19. 10. 1999, č.j. 38 Ca 28/99-32, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á.
O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatelka ústavní stížností ze dne 2. 2. 2000 brojí proti v záhlaví uvedenému rozsudku Městského soudu v Praze, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 15. 12. 1998, zn. PÚ 5476/92.

Stěžovatelka s napadeným rozsudkem nesouhlasí a tvrdí, že byla porušena její základní práva, neboť soud věc řádně neprošetřil. Rovněž se domnívá, že jí bylo odepřeno právo vyjádřit se k věci.

Ústavní soud si vyžádal spis Městského soudu v Praze, sp. zn. 38 Ca 28/99, z něhož zjistil, že rozhodnutí Městského soudu v Praze bylo doručeno právnímu zástupci stěžovatelky JUDr. F. P. dne 22. 11. 1999.

Podle ustanovení § 72 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákona k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. 1), tj. v tomto případě dnem 22. 11. 1999. Ústavní stížnost však byla osobně podána Ústavnímu soudu dne 15. 2. 2000. Z toho plyne, že lhůta k podání ústavní stížnosti dodržena nebyla.

Proto soudce zpravodaj podle ust. § 43 odst. 1 písm. b) citovaného zákona ústavní stížnost jako návrh podaný po lhůtě stanovené tímto zákonem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 29. 3. 2000

JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 29. 3. 2000, sp. zn. I. ÚS 96/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies