I. ÚS 164/2000

29. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci stěžovatele P., a. s., zastoupeného JUDr. P. F., advokátem, o návrhu ústavní stížnosti proti exekučnímu příkazu Finančního úřadu v Pardubicích ze dne
28. 12. 1999, čj. 154934/99/248940/6222, a rozhodnutí Finančního úřadu v Pardubicích ze dne 8. 2. 2000, čj. 757/00/248940/6222,


takto:


Návrh ústavní stížnosti se odmítá.


Odůvodnění:


Stěžovatel má za to, že napadenými rozhodnutími v řízeních, ve kterých neměl být vůbec účastníkem, mu byly uloženy povinnosti v rozporu s reálným stavem věci a bylo porušeno jeho základní právo a svoboda zaručená ústavním zákonem, aniž však uvádí, o které konkrétní právo či svobodu se podle jeho názoru jedná. Přesto se domnívá, že je oprávněn se domáhat ochrany přímo u Ústavního soudu.

Stěžovatel zřejmě proti napadenému exekučnímu příkazu uplatnil námitku, o níž Finanční úřad rozhodl a vyjádřil své stanovisko, že jeho postup nebyl v rozporu s právními předpisy a dlužník neuvedl žádné důvody osvědčující nesprávnost a nezákonnost napadeného exekučního příkazu. Tato tvrzení stěžovatel ani nevyvrací ani neuvádí, z jakých důvodů se neobrátil též na příslušné finanční ředitelství.

V závěru svého podání stěžovatel uvádí, že podává současně proti výše citovaným rozhodnutím správní žalobu ke Krajskému soudu v Hradci Králové s návrhem na jejich zrušení. O této žalobě zřejmě dosud nebylo rozhodnuto.

Na základě těchto údajů musel soudce zpravodaj dospět k závěru, že stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje a taková ústavní stížnost je nepřípustná. Proto mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení usnesením podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, návrh ústavní stížnosti odmítl.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. března 2000 JUDr. Vladimír Paul
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 29. 3. 2000, sp. zn. I. ÚS 164/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies