IV. ÚS 93/2000

30. 03. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl v senátě složeném z předsedky senátu JUDr. Vladimíra Čermáka a soudců JUDr. Pavla Varvařovského a JUDr. Evy Zarembové, ve věci ústavní stížnosti V. W., zastoupeného JUDr. Petrem Vrchlabským, advokátem se sídlem v Ostravě, Smetanovo nám. 2, proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. 12. 1999, č.j. 1 Cao 218/99-52 a rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 4. 1999, č.j. 43 Ca 269/97-35, spojené s návrhem na zrušení ust. § 18 odst. 1 a 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Řízení se zastavuje:

Odůvodnění:

Ústavnímu soudu bylo dne 14. 2. 2000 doručeno podání označené jako "Stížnost proti zákonu číslo 155/95 Sb. o důchodovém zabezpečení", fakticky směřující též proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. 12. 1999, č.j. 1 Cao 218/99-52 a rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 4. 1999, č.j. 43 Ca 269/97-35, ve kterém stěžovatel vyjádřil nesouhlas s interpretací ust. § 18 odst. 1 a 4 cit. zákona, jak byla provedena Krajským soudem v Ostravě a Vrchním soudem v Olomouci v jeho právní věci týkající se přiznání starobního důchodu.

Vzhledem k tomu, že podání nemělo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), byl stěžovatel přípisem ze dne 22. 2. 2000 (doručení vykázáno dne 24. 2. 2000) poučen o způsobu a podmínkách pro řízení před Ústavním soudem, upozorněn na povinnost právního zastoupení a zejména na skutečnost, že návrh na zrušení právního předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení, lze podat pouze spolu s ústavní stížností, za podmínek stanovených v § 74 zákona. K odstranění vad návrhu, tj. k zaslání plné moci a advokátem sepsaného návrhu v potřebném počtu vyhotovení, mu byla stanovena lhůta do 24. 3. 2000.

Podáním ze dne 24. 3. 2000, které Ústavní soud obdržel dne 27. 3. 2000, vzal navrhovatel prostřednictvím svého právního zástupce podanou ústavní stížnost výslovně zpět, s odůvodněním, že rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení v Praze ze dne 11. 7. 1997 bylo opravným prostředkem zrušeno, není pravomocné a věc byla vrácena k novému řízení.

Podle ust. § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, je navrhovatel oprávněn vzít ústavní stížnost zpět až do okamžiku, kdy se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. Protože v předmětné věci navrhovatel včasným podáním vzal svou ústavní stížnost zpět, Ústavní soud podle § 77 cit. zákona řízení zastavil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. března 2000

JUDr. Vladimír Čermák
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2000, sp. zn. IV. ÚS 93/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies