II. ÚS 88/2000

04. 04. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu A. K., takto:


Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se návrhem, který byl ve dvojím vyhotovení doručen Ústavnímu soudu dne 11.2.2000, domáhal přezkoumání blíže nespecifikovaných rozhodnutí a smluv, které jsou, dle jeho názoru, v rozporu se zákonem o účetnictví, občanským zákoníkem, obchodním zákoníkem a mezinárodní úmluvou o telekomunikacích.
Přípisem ze dne 21.2. 2000 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad návrhu s poučením, že návrh lze odmítnout, pokud nebudou vady odstraněny ve lhůtě třiceti dnů od doručení výzvy. Výzva byla stěžovateli doručena 24.2.2000 a vady v určené lhůtě odstraněny nebyly.
Podle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně. Za tohoto stavu věcí nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.


Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 4.4.2000JUDr. Ivana Janů
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 4. 4. 2000, sp. zn. II. ÚS 88/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies