II. ÚS 64/2000

04. 04. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

II. ÚS 64/2000
Soudce zpravodaj Ústavního soudu rozhodl ve věci návrhu J. A., právně nezastoupeného, proti rozsudku Okresního soudu v Plzni, sp. zn. Tr 122/1998, mimo ústní jednání takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Dne 2. 2. 2000 došel Ústavnímu soudu České republiky návrh ze dne 27. 1. 2000, jehož obsahem byla stížnost proti rozsudku Okresního soudu v Plzni, sp. zn. Tr 122/1998, jímž byl stěžovatel odsouzen k trestu vyhoštění.
Podaný návrh neměl zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), požadované náležitosti. Navrhovatel byl proto vyrozuměn o nutnosti jejich odstranění ve smyslu § 41 písm. b) zákona.
K odstranění vad návrhu mu byla určena čtyřicetidenní lhůta.
Vyrozumění o odstranění vad návrhu bylo navrhovateli doručeno dne 18. 2. 2000. Konec určené lhůty připadl na den 29. 3. 2000, tj. na středu.
Ústavnímu soudu nedošel ani do uvedeného data, ani po tomto datu, s podacím razítkem pošty alespoň 29. 3. 2000, perfektní návrh. Proto mu nezbylo, než návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona tímto usnesením odmítnout.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).


V Brně dne 4. 4. 2000


JUDr. Ivana Janů
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 4. 4. 2000, sp. zn. II. ÚS 64/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies