IV. ÚS 68/2000

05. 04. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 5. dubna 2000 v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Čermáka a soudců JUDr. Pavla Varvařovského a JUDr. Evy Zarembové ve věci ústavní stížnosti 1) A. B., zastoupené JUDr. Juliem Hercem, advokátem AK, Gorkého 51, 602 00 Brno, 2) ing. F. B., zastoupeného JUDr. Světlanou Žabenskou, advokátkou AK, Drobného 48, 602 00 Brno, proti rozhodnutí bývalého Státního notářství v Třebíči ze dne 5. 9. 1990, čj. D 1051/87-56, usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 2. 1991, čj. 18 Co 344/90-70, rozhodnutí bývalého Státního notářství v Třebíči ze dne 6. 11. 1991, čj. D 1051/87-76, a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. 6. 1992, čj. 18 Co 118/92-85, takto:

Řízení o ústavní stížnosti proti rozhodnutí bývalého Státního notářství v Třebíči ze dne 5. 9. 1990, čj. D 1051/87-56, usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 2. 1991, čj. 18 Co 344/90-70, se zastavuje.

Jinak ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Z obsahu spisu D 1051/87 bývalého Státního notářství v Třebíči Ústavní soud zjistil, že napadené usnesení krajského soudu ze dne 7. 2. 1991 bylo oběma stěžovatelům doručeno dne 4. 4. 1991. Směřuje-li tedy ústavní stížnost, podaná dne 3. 2. 2000, také proti tomuto usnesení a jemu předcházejícímu rozhodnutí bývalého Státního notářství v Třebíči, nezbylo než řízení o ní v tomto směru podle ustanovení § 145 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, zastavit. Ve vztahu k oběma zbývajícím napadeným rozhodnutím, z nichž usnesení krajského soudu bylo stěžovatelům doručeno teprve dne 8. 12. 1999, je pak ústavní stížnost zjevně neopodstatněná, neboť směřuje proti rozhodnutí o právem vyměřeném notářském poplatku z dědictví, každému ze stěžovatelů ve výši 138,-- Kč, opírajícímu se o ustanovení § 12 a násl. zákona č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost v této části podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 5. dubna 2000

JUDr. Vladimír Čermák
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 5. 4. 2000, sp. zn. IV. ÚS 68/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies