III. ÚS 140/2000

05. 04. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 140/2000


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů M. a M. V., obou zastoupených Mgr. J. M., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. srpna 1997, sp. zn. 20 Co 731/96, rozsudku Okresního soudu ve Zlíně ze dne 17. září 1996, sp. zn. 6 C 332/95, usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. dubna 1999, sp. zn. 20 Co 146/99, a usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 25. srpna 1998, sp. zn. 6 C 2/98, mimo ústní jednání dne 5. 4. 2000 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění

Ústavní stížností napadli stěžovatelé pravomocný rozsudek Okresního soudu ve Zlíně ze dne 17. září 1996 (6 C 332/95-35) spolu s rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne
26. srpna 1997 (20 Co 731/96) a dále pravomocné usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 25. srpna 1998 (6 C 2/98-23) spolu s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne
8. dubna 1999 (20 Co 146/99). Z obsahu spisu obecného soudu, který byl k žádosti Ústavního soudu Ústavnímu soudu předložen, vyplynulo, že rozhodnutí ve věci Okresního soudu ve Zlíně sp. zn. 6 C 332/95 bylo stěžovatelům doručeno dne 26. 9. 1997 a rozhodnutí téhož soudu ve věci 6 C 2/98 bylo doručeno dne 15. 5. 1999.

Ústavní stížnost stěžovatelů byla podána na poštu dne 3. 3. 2000.

Ústavní stížnost za splnění dalších podmínek lze podat v zákonem stanovené lhůtě
60 dnů, přičemž tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona).

Byla-li doručena ústavní stížností napadená rozhodnutí ve dnech, jak shora jsou vyznačeny, je zřejmé, že ústavní stížnost je podána ve lhůtě delší 60 dnů, a proto o ní jako
o opožděné bylo rozhodnout odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. b) zákona], jak ze znělky tohoto usnesení je patrno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 5. dubna 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 5. 4. 2000, sp. zn. III. ÚS 140/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies