III. ÚS 637/99

05. 04. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 637/99


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Z. N., proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. října 1999, sp.zn. 25 Co 320/99, a rozsudku Okresního soudu v Mělníku ze dne 9. dubna 1998, sp. zn. 9 C 120/94, mimo ústní jednání dne 5. 4. 2000 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění

Podáním, označeným jako "ústavní stížnost", napadl stěžovatel rozhodnutí obecných soudů, totiž usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. října 1999 (25 Co 320/99-176) a rozsudek Okresního soudu v Mělníku ze dne 9. dubna 1998 (9 C 120/94-162) a navrhl, aby tato rozhodnutí obecných soudů byla nálezem Ústavního soudu zrušena.

Protože jeho podání bylo postiženo formálními vadami, byly mu tyto formální vady výzvou Ústavního soudu ze dne 16. 2. 2000 vytčeny a k jejich odstranění mu byla určena lhůta v trvání 30 dnů s tím, že v téže lhůtě je povinen předložit plnou moc zástupce, který by jej v případném řízení před Ústavním soudem zastupoval.

Výzva Ústavního soudu byla stěžovateli doručena dne 1. 3. 2000, a protože stěžovatel do dnešního dne formální vady, jak ve výzvě jsou označeny, neodstranil, bylo o jeho podání rozhodnuto odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů ], jak ze znělky tohoto usnesení je zřejmé.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zák. č. 182/1993 Sb., ve
znění pozdějších předpisů).

V Brně dne 5. dubna 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 4. 2000, sp. zn. III. ÚS 637/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies