III. ÚS 565/99

05. 04. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 565/99


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J.Š., proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě a Vrchního soudu v Olomouci, mimo ústní jednání dne 5. 4. 2000 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění

Formálně vadnou ústavní stížnosti napadl stěžovatel rozhodnutí obecného soudu, totiž rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě a Vrchního soudu v Olomouci.

Formální vady byly stěžovateli výzvou Ústavního soudu s přiměřeným poučením vytknuty a k jejich odstranění mu byla stanovena lhůta v trvání 30 dnů.

Zmíněná výzva byla stěžovateli doručena dne 17. 2. 2000, a protože k dnešnímu dni stěžovatel vady svého podání neodstranil a plnou moc svého zástupce nepředložil, bylo jeho podání označené jako ústavní stížnost posouzeno jako podání, u něhož ve stanovené lhůtě k odstranění formálních vad nedošlo a v důsledku toho pak bylo o něm rozhodnuto odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů], jak ze znělky tohoto usnesení je patrno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zák. č. 182/1993 Sb., ve
znění pozdějších předpisů).

V Brně dne 5. dubna 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 5. 4. 2000, sp. zn. III. ÚS 565/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies