III. ÚS 385/99

05. 04. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 385/99


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele D. B., mimo ústní jednání dne 5. 4. 2000 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění

Podáním, sepsaným v cizím jazyce, napadl stěžovatel ve své trestní věci rozhodnutí obecných soudů.

Z překladu jeho podání, který Ústavní soud dal pořídit, posléze vyplynulo, že toto podání je postiženo řadou formálních vad, mimo jiné také v tom, že není z něho patrno, proti kterému konkrétnímu rozhodnutí a kterého soudu stěžovatel jím brojí.

Všechny tyto formální vady, posuzováno podmínkami stanovenými pro ústavní stížnost, byly stěžovateli výzvou Ústavního soudu vytknuty s tím, že k jejich odstranění byla mu určena lhůta v trvání 60 dnů, v kteréžto lhůtě podle téže výzvy byl povinen předložit plnou moc zástupce, kterým by byl v případném řízením před Ústavním soudem zastupován (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákona).

Zmíněná výzva Ústavního soudu byla stěžovateli doručena dne 8. 12. 1999, a protože do dnešního dne ani k odstranění formálních vad ani k předložení plné moci stěžovatelova zástupce nedošlo, bylo o jeho podání jako o případné ústavní stížnosti rozhodnuto odmítavým výrokem pro neodstranění vad návrhu [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona], jak ze znělky tohoto usnesení je patrno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 5. dubna 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 5. 4. 2000, sp. zn. III. ÚS 385/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies