IV. ÚS 178/2000

06. 04. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV. ÚS 178/2000

ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl o návrhu H. R.,
takto:

Návrh se odmítá.


Odůvodnění:
Stěžovatel se svým podáním, Ústavnímu soudu došlým dne 21. 3. 2000 a poštovní přepravě předaným dne 20. 3. 2000, které nemá náležitosti návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, domáhá, jak je patrno z jeho obsahu, změny rozhodnutí obecných soudů, vydaných v řízeních, vedených u Okresního soudu v Opavě, pod sp. zn. 9 C 189/95 a 8 C 235/94. Tato řízení, jak Ústavní soud zjistil dotazem u Okresního soudu v Opavě, byla již pravomocně skončena, a to první z nich dnem 11. 8. 1999, druhé dnem 6. 4. 1999. Je tedy evidentní, že k doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 75 odst. l citovaného zákona), stěžovateli došlo v označených řízeních nejpozději dne 11. 8. 1999 a 6. 4. 1999. Proto návrh podaný Ústavnímu soudu dne 20. 3. 2000 je třeba považovat za návrh podaný po 60 denní lhůtě zákonem stanovené pro jeho podání (§ 72 odst. 2 citovaného zákona). Byl proto podle § 43 odst. 1 písm. b) citovaného zákona odmítnut, aniž by soud dále stěžovatele vyzýval k odstranění formálních vad jeho podání.

Pokud stěžovatel v úvodu svého podání vyjadřuje nesouhlas s usnesením Ústavního soudu (patrně jde o usnesení, sp. zn. II. ÚS 585/99, ze dne 22. 2. 2000, jímž bylo rozhodnuto o návrhu stěžovatele, který Ústavní soud obdržel 31. 12. 1999), pak pro úplnost je třeba dodat, že proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat, řízení před Ústavním soudem je řízením jednostupňovým.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. dubna 2000
JUD
JUDr. Eva Zarembová
Soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 4. 2000, sp. zn. IV. ÚS 178/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies