III. ÚS 76/2000

07. 04. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 76/2000
Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti navrhovatele město P., proti rozsudku Krajského soudu v P., sp. zn. 11 Co 714/98, ze dne 17. 9. 1999,


t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í


Navrhovatel podal dne 4. 2. 2000 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti (dále jen "návrh"), který byl doručen Ústavnímu soudu dne 7. 2. 2000. Návrh směřoval proti rozsudku Krajského soudu v P., sp. zn. 11 Co 714/98, ze dne 17. 9. 1999, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu P.-město, čj. 24 C 45/95-42, ze dne 11. 9. 1998, kterým tento soud zamítl návrh na určení, že navrhovatel je vlastníkem specifikovaných nemovitostí. Podaný návrh však nesplňoval náležitosti stanovené v § 31 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Protože návrh nesplňoval výše uvedené náležitosti , byl navrhovatel podle § 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě, která mu byla stanovena v délce 15 dnů. Výzva byla navrhovateli doručena dne 28. 2. 2000, lhůta k odstranění vad uplynula dne 14. 3. 2000.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, odmítnout.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. dubna 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2000, sp. zn. III. ÚS 76/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies