II. ÚS 180/2000

10. 04. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti JUDr. B. G., zastoupeného JUDr. V., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. ledna 1999, sp. zn. 22 Ca 412/98, t a k t o :

Ú s t a v n í s t í ž n o s t s e o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem ústavní stížnosti, která byla doručena Ústavnímu soudu dne 22. 3. 2000, se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. ledna 1999, sp. zn. 22 Ca 412/98, kterým mu byla uložena podle § 53 odst. 1 o. s. ř. pořádková pokuta ve výši 3.000,- Kč a zrušení usnesení Krajského soudu v Plzni sp. zn. 30 Ca 418/99, který rozhodoval k žádosti stěžovatele o prominutí této pokuty.

Protože ústavní stížnost směřovala proti dvěma neidentickým usnesením dvou neidentických soudů ve skutkově odlišné věci, byl návrh stěžovatele Ústavním soudem kvalifikován jako dvě samostatná podání, z nichž II. senátu připadl dle organizačního řádu stěžovatelův návrh na zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě.

Ústavní soud konstatuje, že usnesení ze dne 8. ledna 1999 bylo stěžovateli doručeno dne 14. ledna 1999.

Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje. Toto zákonné ustanovení je stěžovateli nepochybně známo, neboť podal již sám Ústavnímu soudu 58 návrhů ústavních stížností.

Vzhledem k tomu, že návrh ústavní stížnosti byl Ústavnímu soudu podán až dne 22. března 2000, byl tedy podán po lhůtě stanovené pro jeho podání zákonem a proto jej soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu


V Brně dne 10. dubna 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2000, sp. zn. II. ÚS 180/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies