III. ÚS 150/2000

11. 04. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 150/2000Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele Š. V., a Krajského soudu v Praze č. j. 24 Co 111/99-59, t a k t o :


Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í


Ústavní soud obdržel dne 9. března 2000 podání, v němž se navrhovatel domáhal přezkoumání rozsudku Okresního soudu Kladno sp. zn. 9 C 15/98 a Krajského soudu v Praze č. j. 24 Co 111/99-59. Uvedl, že označená rozhodnutí nepovažuje za správná.
Vzhledem k tomu, že návrh na zahájení řízení neměl náležitosti podle zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel dne 14. března 2000 vyzván k odstranění jeho vad ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy. Ústavní soud obdržel 20. března 2000 doklad o převzetí výzvy stěžovatelem, ten však vady návrhu neodstranil, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 citovaného zákona).
Pro výše uvedené byl návrh dle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2000, sp. zn. III. ÚS 150/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies