II. ÚS 44/2000

12. 04. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Vojtěch Cepl soudce Ústavního soudu
II. ÚS 44/2000

ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu
Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci stížnosti M. B., na činnost Okresního soudu v Chomutově, takto:


Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Stěžovatel se obrátil na Ústavní soud se stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 24. 1. 2000. Stěžovatel ve své stížnosti namítal porušování zákona Okresním soudem v Chomutově v řízeních, kterých byl účastníkem. Vzhledem ke skutečnosti, že návrh na zahájení řízení neměl náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, Ústavní soud vyrozuměl stěžovatele o vadách návrhu a vyzval jej k jejich odstranění ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení soudní výzvy. Vyrozumění o vadách bylo stěžovateli doručeno dne 7. 2. 2000. Stěžovatel na vyrozumění o vadách reagoval dopisy doručenými Ústavnímu soudu dne 25. 2. 2000 a 1. 3. 2000, ve kterých dále podrobně rozváděl důvody své stížnosti, vady návrhu na zahájení řízení však neodstranil a lhůta tak marně uplynula dnem 8. 3. 2000.
Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou naplněny, soudci zpravodaji proto nezbylo, než návrh odmítnout.


P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.
V Brně dne 12. 4. 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 4. 2000, sp. zn. II. ÚS 44/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies