I. ÚS 85/2000

12. 04. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

I. ÚS 85/2000


Ústavní soud rozhodl v právní věci stěžovatelky L. Š., o ústavní stížnosti proti vyjádření Pozemkového fondu České republiky ze dne 20. 1. 2000, v restituční věci podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o půdě"), takto:

Návrh se odmítá.


Odůvodnění:

Stěžovatelka svým podáním, jež bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 10.2. 2000, namítala, že nemůže získat pozemek podle zákona o půdě. Uvedla, že původní pozemky se nacházely v intravilánu Zlatých Hor a že by měla náhradní pozemky obdržet tamtéž.


Vzhledem k okolnosti, že podání stěžovatelky neodpovídalo stanoveným náležitostem a předpokladům ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatelku přípisem ze dne 6. 3. 2000 k odstranění vad podání. Současně ji poučil v tom smyslu, že pokud ve lhůtě do 20 dnů od doručení soudní výzvy vady svého podání neodstraní, bude její návrh ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona o Ústavním soudu odmítnut.

Výzva k odstranění vad podání byla stěžovatelce doručena dne 10. 3. 2000, lhůta k jejich odstranění marně uplynula dne 30. 3. 2000.

S přihlédnutím ke skutečnosti, že stěžovatelka vady návrhu ve lhůtě soudem určené, tj. do 30. 3. 2000, neodstranila, přičemž vzala na vědomí poučení Ústavního soudu o následcích neodstranění vad dle zákona o Ústavním soudu, rozhodl Ústavní soud v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu tak, že její návrh odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 12. dubna 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 12. 4. 2000, sp. zn. I. ÚS 85/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies