II. ÚS 98/2000

18. 04. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Senát Ústavního soudu České republiky složený z předsedy JUDr. Vojtěcha Cepla a soudců JUDr. Antonína Procházky a JUDr. Vladimíra Paula rozhodl v právní věci ústavní stížnosti V. V., proti rozsudku Okresního soudu v Náchodě ze dne 9.12.1999, čj. 8 C 221/99-2 1, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Dne 16.2. 2000 se na Ústavní soud obrátil s ústavní stížností proti rozsudku Okresního soudu v Náchodě ze dne 9.12.1999, čj. 8 C 221/99-21, V. V. Svou ústavní stížností se navrhovatel domáhal zrušení výše uvedeného rozsudku Okresního soudu v Náchodě, kterým mu byla stanovena povinnost uhradit žalobci P. D., soukromému podnikateli, obch. jméno Pavel Domanský - ALPÁDO, se sídlem Pelhřimov, Tylova 837, částku 4.975,- Kč, na nákladech řízení 500,- Kč, a na nákladech právního zastoupení 2.475, - Kč.

Ústavní soud přípisem ze dne 21.3.2000 navrhovatele vyrozuměl o vadách návrhu a vyzval jej k jejich odstranění ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy.

Přípisem, ze dne 29.3.2000, který došel Ústavnímu soudu téhož dne, vzal stěžovatel svůj návrh zpět. Ústavní soud pak dle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil, jak je uvedeno shora ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. dubna 2000

Vojtěch Cepl
předseda senátu Ústavního soudu ČR

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 18. 4. 2000, sp. zn. II. ÚS 98/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies