III. ÚS 108/2000

19. 04. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 108/2000
Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatelky A. S., o návrhu ze dne 17. února 2000,
t a k t o :


Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í

V návrhu, který Ústavní soud obdržel dne 21. února 2000, stěžovatelka poukázala na okolnosti, za nichž uzavřela kupní smlouvu s firmou Z., na zastavení soudního řízení poté, co došlo k uzavření dohody, a také na to, že označení firmy nebylo v souladu se zápisem v obchodním rejstříku.
Pro zjištění, že návrh na zahájení řízení neměl náležitosti označené v zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla navrhovatelka dne 29. března 2000 vyzvána k odstranění vad podání a upozorněna na následky, pokud tak ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy neučiní.
Na výzvu, kterou navrhovatelka obdržela dne 31. března 2000, nebyly vady návrhu odstraněny, zejména stěžovatelka nesplnila povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem (§ 30 a 31 citovaného zákona).
S ohledem na výše uvedené byl návrh v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. dubna 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2000, sp. zn. III. ÚS 108/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies