II. ÚS 56/2000

19. 04. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

II. ÚS 56/2000

ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu
Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci ústavní stížnosti M. W., proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 16 C 209/96, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Stěžovatelka se obrátila na Ústavní soud se stížností ze dne 15. 1. 2000, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 27. 1. 2000, a směřovala proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 16 C 209/96, nebot' dle tvrzení stěžovatelky byl okresním soudem vydán platební rozkaz na její osobu bez jakéhokoliv podkladu.
Vzhledem ke skutečnosti, že návrh na zahájení řízení neměl náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vyrozuměl Ústavní soud o tom stěžovatelku a určil ji lhůtu 30 dnů k odstranění vad návrhu.
Výzva Ústavního soudu byla stěžovatelce doručena dne 2. 3. 2000, vady návrhu ve stanovené lhůtě odstraněny nebyly a lhůta tak marně uplynula dnem 3. 4. 2000.
Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li stěžovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou naplněny, soudci zpravodaji proto nezbylo, než návrh odmítnout.


P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.
V Brně dne 19. dubna 2000

Vojtěch Cepl
soudce ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2000, sp. zn. II. ÚS 56/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies