I. ÚS 291/99

20. 04. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vojenem Güttlerem o ústavní stížnosti stěžovatele J. G., zastoupeného soudně ustanoveným opatrovníkem JUDr. B. G., CSc., a právně zastoupeným advokátem JUDr. V. J., proti rozsudku Okresního soudu Plzeň-město ze dne 12. 5. 1997, č.j. 23 C 23/95-63, a proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 8. 4. 1999, č.j. 12 Co 367/98-106, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 1. 6. 1999 domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí. Uvedl, že Krajský soud v Plzni napadeným rozsudkem potvrdil v nepřítomnosti stěžovatelova opatrovníka JUDr. B. G., CSc., rozsudek Okresního soudu Plzeň-město ze dne 12. 5. 1997, č.j. 23 C 23/95-63, kterým okresní soud přivolil k výpovědi stěžovatele z bytu v Plzni, N. 1. Krajský soud podle tvrzení stěžovatele neprovedl ani důkazy, které stěžovatelův opatrovník v řízení navrhl a s touto skutečnosti se nevyrovnal ani v odůvodnění rozsudku. Stěžovatel se proto domnívá, že Krajský soud v Plzni porušil jeho ústavně zaručená základní práva a svobody podle čl. 31, čl. 36 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listiny"). Podle názoru stěžovatele jsou oba rozsudky obecných soudů navíc v rozporu s dobrými mravy, neboť v důsledku nich - jak vyplývá z lékařského posudku soudního znalce (který prý byl soudu marně navržen stěžovatelovým opatrovníkem jako důkaz) - se podstatně zhoršil stěžovatelův zdravotní stav.
Ze spisu Okresního soudu Plzeň-město Ústavní soud zjistil, že proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 8. 4. 1999, č.j. 12 Co 367/98-106, bylo podáno dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

Rozsudkem Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 2. 2000, č.j. 20 Cdo 1741/99-121, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 21. 3. 2000, byl rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 8. 4. 1999, č.j. 12 Co 367/98-106, zrušen a věc byla vrácena krajskému soudu k dalšímu řízení.

Je proto zřejmé, že stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje [ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu")].

Rozsudkem Okresního soudu Plzeň-město ze dne 12. 5. 1997, č.j. 23 C 23/95-63, se již Ústavní soud za dané situace nezabýval.

Proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítl jako návrh nepřípustný [§ 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu].

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.
V Brně dne 20. dubna 2000JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 20. 4. 2000, sp. zn. I. ÚS 291/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies