IV. ÚS 157/2000

27. 04. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV. ÚS 157/2000
Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti D. S., zastoupeného Mgr. M. P., advokátem, proti rozsudku Okresního soudu ve Frýdku - Místku, sp. zn. 2 T 123/97, ze dne 28. 8. 1997, a usnesení Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 7 To 545/97, ze dne 22. 10. 1997,

t a k t o :

Ústavní stížnost se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se svou ústavní stížností, Ústavnímu soudu doručenou dne 13. 3. 2000 a poštovnímu úřadu k přepravě předanou dne 10. 3. 2000, domáhá zrušení shora označených rozhodnutí obecných soudů z důvodů, které blíže ve svém podání rozvádí. Jak Ústavní soud zjistil dotazem u Okresního soudu ve Frýdku - Místku, napadené rozhodnutí nabylo právní moci dne 22. 10. 1997. Tímto dnem počala stěžovateli běžet 60 denní lhůta k podání ústavní stížnosti, stanovená v § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění účinném do 10. 5. 1998. Jestliže tedy stěžovatel podal ústavní stížnost teprve dnem 10. 3. 2000, stalo se tak po lhůtě pro její podání zákonem stanovené, a proto musela být podle § 43 odst. 1 písm. b) citovaného zákona odmítnuta.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.
V Brně dne 27. dubna 2000

JUDr. Eva Zarembová
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 4. 2000, sp. zn. IV. ÚS 157/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies