III. ÚS 463/99

27. 04. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 463/99


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele F. T., proti rozsudku Okresního soudu v Třebíči ze dne 19. února 1999, sp. zn. 4 C 908/96, mimo ústní jednání dne 27. 4. 2000 soudcem zpravodajem JUDr. Vlastimilem Ševčíkem, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění

Formálně vadným podáním, označeným jako "stížnost", napadl stěžovatel rozhodnutí, zřejmě ve své občanskoprávní věci vedené před Okresním soudem v Třebíči pod sp. zn.
4 C 908/96, a navrhl, aby "Ústavní soud celou (jeho) záležitost prověřil". Formální vady byly stěžovateli vytčeny přípisem ze dne 1. 12. 1999 s tím, že mu současně byla k jejich odstranění prodlouženě stanovena lhůta do 14. dubna 2000.
Posléze zmíněná výzva Ústavního soudu byla stěžovateli doručena dne 9. 3. 2000, a protože k dnešnímu dni již zmíněné formální vady stěžovatelova podání nebyly odstraněny, bylo rozhodnuto o tomto podání odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č.
182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zák. č. 182/1993 Sb., ve
znění pozdějších předpisů).

V Brně dne 27. dubna 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 27. 4. 2000, sp. zn. III. ÚS 463/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies