III. ÚS 174/2000

02. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 174/2000

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele V. O., o návrhu ze dne 16. března 2000,
t a k t o :


Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í


Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 20. března 2000, se navrhovatel domáhal prošetření trestní věci, projednávané Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. 1 T 65/95.
K tomu, aby předmětný návrh mohl být kvalifikován jako ústavní stížnost, byl navrhovatel dne 23. března 2000 vyzván k odstranění jeho vad ve lhůtě 30 dnů. Na tuto výzvu, doručenou 27. března 2000, stěžovatel neodstranil vady návrhu, zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 zák. č.182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Pro výše uvedené byl návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. května 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 2. 5. 2000, sp. zn. III. ÚS 174/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies