III. ÚS 135/2000

02. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 135/2000


Ústavní soud, rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, dne 2. května 2000 v senátě, složeném z předsedy JUDr. Vlastimila Ševčíka, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vladimíra Jurky, ve věci ústavní stížnosti JUDr. J. K., zastoupeného JUDr. F. B., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. října 1999, sp. zn. 10 Ca 111/99-36, t a k t o :


Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í


Navrhovatel se domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. října 1999, sp. zn. 10 Ca 111/99-36, s tím, že podle jeho přesvědčení soud porušil jeho právo, zakotvené v čl. 1 a 4 odst. 1, odst. 4 Listiny základních práv a svobod a v čl. 2 odst. 3 a 4 Ústavy.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením, nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Senát, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, je-li zjevně neopodstatněný [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. října 1999, jímž soud potvrdil rozhodnutí České advokátní komory v Praze ze dne 15. února 1999 - o vyškrtnutí stěžovatele ze seznamu advokátů České advokátní komory, zásah do práv, kterých se navrhovatel dovolává, shledán nebyl. Označený soud se vypořádal se všemi námitkami, které byly v opravném prostředku uplatněny, a vyčerpávajícím způsobem odůvodnil své rozhodnutí, opírající se o ustanovení § 8 odst. 1 písm. g) zák. č. 85/1996 Sb.
Pro výše uvedené byl návrh jako zjevně neopodstatněný odmítnut [§ 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. května 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 2. 5. 2000, sp. zn. III. ÚS 135/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies