II. ÚS 175/2000

02. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

II.ÚS 175/2000


Ústavní soud rozhodl o návrhu M. F., proti rozhodnutím soudů o zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění z trestu odnětí svobody takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění


M. F. poslal Ústavnímu soudu podání, které nadepsal Podnět k prozkoumání rozhodnutí a vyjádřil v něm nesouhlas s rozhodnutími Okresního soudu Plzeň - město a Krajského soudu v Plzni, kterými nebylo vyhověno jeho žádosti o podmíněné propuštění z trestu odnětí svobody.
Návrh nesplňoval zákonné podmínky a neobsahoval předepsané obsahové a formální náležitosti ústavní stížnosti. Proto soudce zpravodaj o tom stěžovatele vyrozuměl, instruoval ho o ustanoveních zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vyzval ho k odstranění vad návrhu, k čemuž mu určil lhůtu 20 dnů od doručení výzvy a poučil ho o následcích nevyhovění výzvě ve stanovené lhůtě spočívajících v odmítnutí návrhu.
Výzva byla navrhovateli doručena do vlastních rukou 3. dubna 2000 a jelikož do dnešního dne vady návrhu nebyly odstraněny, soudce zpravodaj návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., odmítl.

Proti usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. května 2000

JUDr. Miloš Holeček
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 2. 5. 2000, sp. zn. II. ÚS 175/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies