II. ÚS 126/2000

02. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti V. N., proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. 12. 1999, č. j. 26 Nc 52/99-20, t a k t o :

Ú s t a v n í s t í ž n o s t s e o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Návrhem ústavní stížnosti, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 29. 2. 2000, se stěžovatel domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. 12. 1999, č. j. 26 Nc 52/99-20. Protože podaný návrh vykazoval natolik podstatné vady, že v stížnosti nemohlo být jednáno, stěžovatel byl doporučeným dopisem ze dne 8. března 2000, který byl stěžovateli doručen dne 10. 3. 2000, požádán o odstranění vad podání v termínu do 30 dnů od doručení výzvy.

Dopisem, který byl doručen Ústavnímu soudu dne 23. 3. 2000, požádal stěžovatel o prodloužení povolené lhůty o 1 měsíc, a to z důvodu, že mu právníci odmítají sepsat návrh ústavní stížnosti a on sám je starý a nemocný.

Usnesení krajského soudu, proti kterému ústavní stížnost směřuje, se týká rozhodnutí o nevyloučení soudkyně z projednávání a rozhodování ve věci vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 7 C 66/98.

Stěžovatel má proto právo a možnost uplatnit své případné námitky při projednávání jeho věci v řádném řízení u soudu a po jeho skončení dále postupem podle zákonných předpisů.

Protože lhůta k odstranění vad skončila dnem 10. 4. 2000 a Ústavní soud prodloužení této lhůty nepovolil, byl nucen soudce zpravodaj podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítnout, protože stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu

V Brně dne 2. května 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 5. 2000, sp. zn. II. ÚS 126/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies