II. ÚS 148/2000

03. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu S. L., takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:


Stěžovatelka se návrhem označeným jako ústavní stížnost, původně adresovaným Nejvyššímu soudu ČR a postoupeným tímto soudem Ústavnímu soudu, domáhala změny rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18.11.1999, č.j. 8 Co 2942/99-55.
Podrobným přípisem ze dne 17.3.2000 byla navrhovatelka upozorněna na nezbytné obsahové a formální podmínky ústavní stížnosti a současně byla vyzvána k odstranění vad návrhu s poučením o možnosti odmítnout návrh, nebudou-li vady odstraněny do 30 dnů od doručení výzvy. Navrhovatelce byla výzva doručena 22.3.2000, přitom ve stanovené lhůtě navrhovatelka vady podání neodstranila.
Podle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně. Za tohoto stavu věcí nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.


Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 3.5.2000
JUDr. Ivana Janů
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2000, sp. zn. II. ÚS 148/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies