I. ÚS 245/2000

03. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu ústavní stížnosti stěžovatelky V. B., zastoupené JUDr. J. Z., advokátem, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 1. 2000, sp. zn. 11 Co 593/99,


takto:


Návrh ústavní stížnosti se odmítá.


Odůvodnění:


Stěžovatelka ve svém návrhu ústavní stížnosti požaduje zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze pro závadu, kterou měl soud odstranit postupem podle § 220 odst. 1 o. s. ř., což podle ní neučinil a stěžovatelka se domnívá, že byl porušen čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod. Závadu, která neměla meritorní dopad, odstranil městský soud ve výroku svého rozhodnutí. Ústavní soud se však nezabývá eventuálním porušením běžných práv fyzických nebo právnických osob, pokud nejde o jejich ústavní práva a takový nedostatek v tomto konkrétním případě nezjistil. Protože ústavní stížnost je oprávněna podat osoba, která byla účastníkem řízení, v němž pravomocným rozhodnutím bylo porušeno její ústavně zaručené základní právo nebo svoboda a v tomto případě takto do jejího práva zasaženo nebylo, je nutno považovat takový návrh ústavní stížnosti za nepřípustný.

Soudce zpravodaj proto mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení usnesením podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítl.


Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


V Brně dne 3. května 2000 JUDr. Vladimír Paul
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2000, sp. zn. I. ÚS 245/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies