I. ÚS 520/98

03. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Klokočky a soudců JUDr. Vojena Güttlera a JUDr. Vladimíra Paula ve věci návrhu stěžovatelky PaeDr. I. N., zastoupené JUDr. Tomášem Suneghou, advokátem se sídlem v Praze 4, Na Veselí 22, o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 15. 9. 1998, sp. zn. 25 Co 107/98, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatelka podala návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem podáním ze dne 10. 12. 1998. Toto podání bylo označeno jako ústavní stížnost a návrh na zrušení některých ustanovení obchodního zákoníku. Ústavní stížnost směřovala proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí Krajského soudu v Praze, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Benešově ze dne 18. 9. 1997, čj. 11 C 172/97 - 55, pro rozpor s čl. 11 odst. 1 a odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Současně Krajský soud v Praze připustil ve věci samé dovolání proti svému rozsudku, protože měl za to, že otázka doby splatnosti zděděné pohledávky v peněžní formě ve výši vypořádacího podílu v něm řešená, má po právní stránce zásadní význam. Dovolání bylo podáno a bylo o něm rozhodnuto Nejvyšším soudem ČR dne 4. 4. 2000 pod čj. 29 Cdo 1633/99 - 117. Na základě toho stěžovatelka vzala svou ústavní stížnost ze dne 10. 12. 1998 zpět, včetně návrhu na zrušení některých ustanovení obchodního zákoníku.

Vzhledem k této skutečnosti Ústavní soud podle § 77 za použití § 54 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. května 2000

JUDr. Vladimír Klokočka
předseda I. senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2000, sp. zn. I. ÚS 520/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies