III. ÚS 180/2000

04. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, dne 4. května 2000 v senátě, složeném z předsedy JUDr. Vlastimila Ševčíka, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vladimíra Jurky, ve věci ústavní stížnosti JUDr. B. G., CSc., zastoupeného JUDr. Vladimírem Janouškem, advokátem, Advokátní kancelář v Plzni, Pod Vinicemi 2, proti postupu Obvodního soudu pro Prahu 1, ve věci sp. zn. 18 C 382/91, Obvodního soudu pro Prahu 4 ve věci sp. zn. 7 C 468/91 a 8 C 277/95 a Okresního soudu Plzeň-město ve věci sp. zn. 23 C 536/91, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Navrhovatel se domáhal přezkoumání postupu označených soudů, jednajících ve věci sp. zn. 18 C 382/91, 7 C 468/91, 8 C 277/95 a 23 C 536/91. Uvedl, že řízení před soudy probíhá po dobu 9 let, přes podané stížnosti na jejich nečinnost u Obvodního soudu pro Prahu 1, Obvodního soudu pro Prahu 4 a Okresního soudu Plzeň-město dosud rozhodnuto nebylo, a to přesto, že na průtahy si stěžoval přímo u ministra spravedlnosti.

Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Pro řízení před Ústavním soudem se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu a předpisy vydané k jeho provedení, pokud zákon nestanoví jinak [§ 72 odst. 1 písm. a), § 63 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Z obsahu návrhu, doručeného 22. března 2000, a spisu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 444/99 bylo zjištěno, že jak tento návrh, tak návrh ze dne 7. září 1999, vedený pod sp. zn. I. ÚS 444/99, směřuje proti postupu Obvodního soudu pro Prahu 1 ve věci sp. zn.
18 C 382/91, Obvodního soudu pro Prahu 4 ve věci 7 C 468/91 a 8 C 277/95 a Okresního soudu Plzeň-město sp. zn. 23 C 536/91, obě ústavní stížnosti vytýkají soudům průtahy v řízení.

S ohledem na výše uvedené a na znění § 83 občanského soudního řádu, podle něhož zahájení řízení brání tomu, aby v téže věci probíhalo u soudu řízení jiné, bylo v souladu s § 104 občanského soudního řádu rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. května 2000

JUDr. Vlastimil Ševčík
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2000, sp. zn. III. ÚS 180/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies