III. ÚS 145/2000

04. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 145/2000

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele M. Č.,
t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í


Stěžovatel podal dne 6. 3. 2000 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který byl doručen Ústavnímu soudu dne 8. 3. 2000. Podaným návrhem se stěžovatel domáhal přezkoumání postupu orgánů činných v trestním řízení, které je vedeno proti němu.

Vzhledem k tomu, že uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel vyzván ve smyslu § 41 písm. b) cit. zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 30 dnů. Výzva byla navrhovateli doručena dne 17. 3. 2000. Lhůta k odstranění vad uplynula dne 16. 4. 2000. Protože poslední den lhůty připadl na neděli, je podle § 63 zákona o Ústavním soudu a § 57 odst. 2 občanského soudního řádu posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den, tj. pondělí 17. 4. 2000.

S ohledem na to, že stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, odmítnout.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. května 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2000, sp. zn. III. ÚS 145/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies