III. ÚS 298/98

04. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti navrhovatele J.Č., zastoupeného Mgr. D.K., směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 3. 1998, čj. 11 Co 576/97-115, takto:


N á v r h s e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel podal Ústavnímu soudu dne 30. 6. 1998 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který směřoval proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 3. 1998, čj. 11 Co 576/97-115, ve spojení s rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 27. 5. 1997, sp.zn.. 9 C 257/94, s tvrzením, že jím byla porušena jeho základní práva. V návrhu uvedl, že proti tomuto rozsudku podal současně dne 5. 6. 1998 dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.

Ústavní soud především zkoumal, zda jsou naplněny formální předpoklady návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti, stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Z přípisu ze dne 26. 11. 1999 zjistil, že Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 15. 11. 1999, čj. 26 Cdo 1428/98-160, napadený rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 4. 3. 1998, čj. 11 Co 576/97-115, zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Z toho vyplývá, že ústavní stížností napadená věc dosud nebyla pravomocně skončena.

Podle § 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., je ústavní stížnost nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje; za takový prostředek se nepovažuje návrh na povolení obnovy řízení. Za dané situace je zřejmé, že ve věci dosud nebylo vydáno konečné rozhodnutí, kterým bude teprve nové rozhodnutí Městského soudu ve věci. Konečné rozhodnutí tak nenabylo dosud právní moci (nebylo vůbec vydáno) a návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti brání překážka litispendence.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než návrh podle § 43 odst. 1 písmeno e) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jako nepřípustný odmítnout.


P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. května 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2000, sp. zn. III. ÚS 298/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies