II. ÚS 370/98

05. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti Z. P., právně zastoupené JUDr. A. P., advokátkou, proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 16. 3. 1998, sp. zn. 37 Ca 11/97,
t a k t o :


Ústavní stížnost se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í :


Dne 20.8.1998 bylo Ústavnímu soudu odesláno z Chrástu u Plzně podání označené jako ústavní stížnost, v němž se tvrdí, že ve věci stěžovatelky Z. P., jíž je písemnost podepsána, byl rozsudkem Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 37 Ca 11/97, učiněn "zásah" do ústavně zaručených základních práv a svobod. Ústavní stížnost byla Ústavnímu soudu doručena 21. 8. 1998.

Ústavní soud zjistil z doručenky připojené k rozsudku Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 37 Ca 11/97, že rozsudek, odeslaný tímto soudem na adresu stěžovatelky, byl jí doručen dne 10. 6. 1998. (Právní moci nabyl dne 14. 6. 1998, jak se podává z doložky právní moci, vyznačené na originálu rozsudku, i z doložky právní moci na jeho stejnopisu, založeném ve spisu Okresního pozemkového úřadu v Příbrami.)

Ústavní stížnost proti pravomocnému rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který stěžovatelce zákon k ochraně práva poskytoval, byla podána po marném uplynutí lhůty 60 dnů, stanovené pro její podání zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Proto nezbylo než stížnost odmítnout podle ust. § 72 odst. 2 ve spojení s ust. § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Pouze pro úplnost se dodává, že z hlediska dodržení lhůty 60 dní je nerozhodný počet dnů, který uplynul od doručení usnesení ve věci sp. zn. 37 Ca 11/97 ze dne 28. 8. 1998, které bylo doručeno tehdejšímu právnímu zástupci paní Z. P. dne 17. 9. 1998 (kdy rovněž nabylo právní moci ).

Dne 28. 8. 1998 nebylo rozhodováno a dne 17. 9. 1998 nebylo doručeno rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje. Dne 28. 8. 1998 bylo totiž rozhodováno o podání označeném sice jako odvolání (proti rozhodnutí ze dne 16. 3. 1998), avšak takový prostředek zákon k ochraně práva neposkytuje. Správní soudnictví je jednoinstanční. Ostatně podání označené jako "doplnění ústavní stížnosti", v němž je již zmínka i o rozhodnutí z 28. 8. 1998, bylo napsáno a Ústavnímu soudu doručeno až 17. 12. 1998, 91 dnů po doručení zmíněného předmětného usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.V Brně dne 5. května 2000 JUDr. Jiří Malenovský
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 5. 5. 2000, sp. zn. II. ÚS 370/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies