IV. ÚS 205/2000

12. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

JUDr. Eva Zarembová soudce zpravodaj
IV. ÚS 205/2000

ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud rozhodl o návrhu F. K.,
takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 31. března 2000 podání navrhovatele, které však nemělo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb. pro návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Vzhledem k tomu byl navrhovatel vyzván k odstranění vad podání ve lhůtě 20 dnů, kterou mu Ústavní soud k tomu určil. Výzva k odstranění vad podání byla navrhovateli doručena dne 17. dubna 2000. Do dnešního dne vady návrhu nebyly navrhovatelem odstraněny. Navrhovatel tedy ve lhůtě mu určené vady návrhu neodstranil, a proto Ústavní soud jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítl.
Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. V Brně dne 12. května 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2000, sp. zn. IV. ÚS 205/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies