III. ÚS 175/2000

15. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 175/2000
Ústavní soud ČR rozhodl ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti navrhovatele K. Š.,


t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í


Navrhovatel podal dne 17. 3. 2000 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který byl doručen Ústavnímu soudu dne 20. 3. 2000. Návrh směřoval proti číslem neoznačenému rozsudku Krajského soudu v Praze a rovněž neoznačenému rozsudku Okresního soudu v Kladně, které byly vydány v trestním řízení vedeném pod sp. zn. 4 T 159/98.

Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel vyzván podle § 41 písm. b) cit. zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 30 dnů. Výzva byla navrhovateli doručena dne 30. března 2000. Lhůta skončila v sobotu dne 29. dubna 2000. Vzhledem k tomu, že konec lhůty připadl na sobotu je podle § 63 zákona o Ústavním soudu a § 57 odst. 2 občanského soudního řádu posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den, tj. úterý 2. května 2000.

Vzhledem k tomu, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, odmítnout.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


V Brně dne 15. května 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 15. 5. 2000, sp. zn. III. ÚS 175/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies