II. ÚS 190/2000

15. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu P., organizační složky, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 27.3.2000 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, označené jako stížnost na průtahy v soudních řízení, porušování občanských a lidských práv a práva na spravedlivé soudní řízení, učiněné jménem navrhovatele P., organizační složka, M. H., vedoucím organizační složky.
Přípisem ze dne 31.3.2000 byl navrhovatel vyzván k odstranění vad návrhu s poučením, že návrh lze odmítnout, pokud vady nebudou odstraněny do 30 dnů od doručení výzvy. Navrhovateli byla výzva doručena 3.4.2000 a navrhovatel na ni ve stanovené lhůtě nereagoval a vady neodstranil.
Podle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně. Za tohoto stavu věcí nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh podle citovaného ustanovení odmítnout.


Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.
V Brně 15.5.2000


JUDr. Ivana Janů
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 15. 5. 2000, sp. zn. II. ÚS 190/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies