III. ÚS 618/99

15. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl o návrhu na zahájení řízení navrhovatele J. F., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 1. 1998, čj. 18 Co 510/97-123,

t a k t o :

N á v r h s e o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatel podal dne 9. 12. 1999 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti, který byl Ústavnímu soudu doručen o den později. Předmětný návrh směřoval proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 1. 1998, čj. 18 Co 510/97-123.

Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel vyzván ve smyslu ustanovení § 41 písmeno b) cit. zákona k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která mu byla stanovena na 60 dnů. Výzva byla navrhovateli doručena dne 18. 2. 2000.

V mezidobí si Ústavní soud vyžádal příslušný spis Obvodního soudu pro Prahu 10, sp.zn. 18 C 33/94 a z něj zjistil, že napadený rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. 1. 1998, čj. 18 Co 510/97-123, byl navrhovateli doručen prostřednictvím právní zástupkyně dne 16. 3. 1998. Zároveň konstatoval, že návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem byl podán dne 9. 12. 1999. Z toho je zřejmé, že návrh byl podán po lhůtě stanovené § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, která činí 60 dnů a počíná běžet dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje.

Na základě výše uvedených skutečností proto Ústavnímu soudu nezbylo než návrh podle § 43 odst. 1 písmeno b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem, odmítnout.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. května 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 15. 5. 2000, sp. zn. III. ÚS 618/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies