III. ÚS 270/2000

17. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

III. ÚS 270/2000

Ústavní soud rozhodl ve věci Ing. Z. K., o návrhu ze dne 28. dubna 2000, t a k t o :


Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í


Návrhem, který Ústavní soud obdržel 2. května 2000, se stěžovatel domáhal zrušení § 30 a § 43 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Uvedl, že podle jeho přesvědčení jsou tato ustanovení v rozporu s čl. 1, 37 a 38 Listiny základních práv a svobod. Poukázal na rozhodnutí Ústavního soudu ve věci sp. zn. III. ÚS 460/99, kterým dne 23. února 2000 byla odmítnuta jeho stížnost mj. proto, že nebyl v řízení zastoupen advokátem. Současně navrhl i zrušení citovaného usnesení.
Podle § 72 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ustavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, je-li nepřípustný. Proti usnesení o odmítnutí návrhu není odvolání přípustné [§ 43 odst. 1 písm. e) a odst. 3 citovaného zákona]. Návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení může mj. podat ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek, uvedených v § 74 zákona o Ústavním soudu [§ 64 odst. 1 písm. d) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
S ohledem na obsah návrhu a ustanovení § 43 odst. 3 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl návrh směřující proti usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 460/99, ze dne 23. února 2000, jako nepřípustný odmítnut. Návrh na zrušení § 30 a § 43 zákona o Ústavním soudu byl odmítnut proto, že jej podala osoba zjevně neoprávněná, když o návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnost bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. e) a c) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 17. května 2000

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 17. 5. 2000, sp. zn. III. ÚS 270/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies