II. ÚS 110/99

17. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti O. N., zast. JUDr. J. B., advokátem, proti usnesení Krajského soudu v Praze z 11.11.1998 sp. zn. 9 To 451/98, kterým bylo zamítnuto stěžovatelovo odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Mělníku z 12.5.1998 sp. zn. 1 T 214/97, takto:


Návrh se odmítá.

Odůvodnění


Stěžovatel v ústavní stížnosti navrhl zrušení usnesení Krajského soudu v Praze z 11.11.1998 sp. zn. 9 To 451/98 ve věci Okresního soudu v Mělníku sp. zn. 1 T 214/97 a uvedl, že tímto usnesením byly porušeny čl. 90 Ústavy České republiky a čl. 8 odst. 2 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.
Z připojených opisů uvedených rozhodnutí vyplynulo, že rozsudkem Okresního soudu v Mělníku z 12.5.1998 č.j. 1 T 214/97-146 byl stěžovatel jako jeden ze tří obžalovaných shledán vinným trestnými činy vydírání a porušování domovní svobody a byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou roků, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání tří let. Usnesením Krajského soudu v Praze z 11.11.1998 sp. zn. 9 To 451/98 bylo stěžovatelovo odvolání zamítnuto.
Podle § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje ( § 75 odst. 1), a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.
Ze spisu Okresního soudu v Mělníku 1 T 214/97, který byl připojen u spisu Ústavního soudu III.ÚS 110/99, bylo zjištěno, že usnesení Krajského soudu v Praze z 11.11.1998 sp. zn. 9 To 451/98, které je v tomto případě rozhodnutím o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, bylo stěžovateli doručeno v souladu s trestním řádem [ zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, Oddíl pátý, Doručování, § 62 a násl.] náhradním způsobem. Stěžovatel si přes vyrozumění z 18.12.1998 a 21.12.1998 zásilku na poště nevyzvedl.
Ústavní stížnost doručená Ústavnímu soudu 2.3.1999 byla předána k přepravě na poště Praha 4 již 1.3.1999. I když Ústavní soud chápe lhůtu k podání ústavní stížnosti jako lhůtu procesněprávní, došlo v dané věci k překročení 60denní lhůty podle citovaného § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb. návrh odmítl, neboť byl podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.

Proti usnesení není přípustné odvolání.

V Brně dne 17. května 2000


JUDr. Miloš Holeček
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 5. 2000, sp. zn. II. ÚS 110/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies