III. ÚS 378/99

18. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vlastimila Ševčíka a soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Vladimíra Jurky o ústavní stížnosti J. K., zast. JUDr. Čestmírem Viktorjeníkem, advokátem, AK Olomouc, 8. května 21, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 1 To 585/99, ze dne 30. 6. 1999 a proti usnesení Okresního soudu v Olomouci, sp. zn. Nt 681/99, ze dne 11. 6. 1999, za vedlejší účasti Krajského státního zastupitelství v Ostravě, pobočka Olomouc, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dne 3. 8. 1999 ústavní stížnost a v jejím rámci se domáhal zrušení rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 1 To 585/99, ze dne 30. 6. 199 a jemu předcházejícího rozhodnutí Okresního soudu v Olomouci, sp. zn. Nt 681/99, ze dne 11. 6. 1999. To proto, že dle jeho mínění bylo uvedenými rozhodnutími porušeno jeho základní právo a svoboda zaručená mu článkem 8 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále Listina), když byl zbaven právě osobní svobody, a to v rozporu se zákonem.

Po zahájení ústního jednání v uvedené věci dne 18. 5. 2000 vzal navrhovatel prostřednictvím svého právního zástupce ústavní stížnost výslovně zpět.

Podle ust. § 77 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, je navrhovatel oprávněn vzít ústavní stížnost zpět až do okamžiku, kdy se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. Protože v předmětné věci navrhovatel po zahájení ústního jednání vzal svou ústavní stížnost zpět, Ústavní soud podle § 77 citovaného zákona, řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. května 2000

JUDr. Vlastimil Ševčík
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 18. 5. 2000, sp. zn. III. ÚS 378/99, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies