II. ÚS 124/2000

22. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

II. ÚS 124/2000Soudce zpravodaj Ústavního soudu České republiky rozhodl ve věci ústavní stížnosti navrhovatele J. Z., zastoupeného na základě plné moci Mgr. A. O., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 3. 11. 1999, sp. zn. 30 Ca 92/97, mimo ústní jednání, t a k t o :

Návrh se odmítá.

Odůvodnění
Dne 25. 2. 2000 byl podán k poštovní přepravě a adresován Ústavnímu soudu návrh J. Z., zastoupeného na základě plné moci Mgr. A. O., advokátem, jímž se domáhá zrušení v úvodní části tohoto usnesení citovaného rozhodnutí obecného soudu.
Ve smyslu § 72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů. Tato lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.
Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 3. listopadu 1999, sp. zn. 30 Ca 92/97, jakožto rozhodnutí o posledním prostředku, vydané z podnětu opravného prostředku navrhovatele, mu byl doručeno, jak plyne ze zpátečního lístku, dne 23. 12. 1999, což je první den zmíněné šedesátidenní lhůty. Poslední den této lhůty připadl na 20. 2. 2000, tj. neděli. Zákonná procesní lhůta pak uplynula dne následujícího, tzn. v pondělí 21. 2. 2000.
Jelikož ústavní stížnost byla podána 25. 2. 2000, znamená to, že návrh podal navrhovatel po lhůtě stanovené v § 72 odst. 2 zákona.
Vzhledem ke zjištěným skutečnostem Ústavnímu soudu proto nezbylo, než podle § 43 odst. 1, písm. b) zákona mimo ústní jednání návrh odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 22. 5. 2000
JUDr. Ivana Janů
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 22. 5. 2000, sp. zn. II. ÚS 124/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies