I. ÚS 171/2000

23. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele K. W., proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 1. 2000, sp. zn. 1 Nt 207/99, t a k t o :

Ústavní stížnost se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 12. 3. 2000 domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Plzni, jímž krajský soud rozhodl o žádosti stěžovatele o odpuštění zbytku trestu z důvodu jeho těžké nevyléčitelné nemoci.

Ústavní soud stěžovatele přípisem ze dne 3. 4. 2000, který stěžovatel obdržel dne 7. 4. 2000, vyzval k odstranění vad, na něž stěžovatele upozornil s tím, že pokud ve lhůtě 40 dnů od doručení této výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou uvedené vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut.
/> Protože stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítl [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 23. května 2000JUDr. Vojen Güttler
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2000, sp. zn. I. ÚS 171/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies