IV. ÚS 299/2000

24. 05. 2000, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

IV. ÚS 299/2000


Ústavní soud rozhodl dne 24. května 2000 ve věci návrhu 1) E. B., 2) M.K., 3) H. S., všech zastoupených JUDr. A. M., komerčním právníkem,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, nezná možnost obnovy řízení a ani podle ustanovení § 63 tohoto zákona nelze přiměřeně použít ustanovení § 228 a násl. o. s. ř. Druhy řízení a jejich důvody totiž taxativně vypočítává Ústava ČR, a proto možnost podpůrného použití ustanovení o. s. ř. nemůže vést k jejich rozšíření. Navíc o obnově řízení rozhoduje soud, který rozhodoval v prvním stupni, což s ohledem na povahu řízení před Ústavním soudem nepřichází v úvahu (obdobně II. ÚS 458/98).

Z uvedených důvodů Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh na obnovu řízení o ústavní stížnosti pravomocně skončeného ve věci sp. zn. IV. ÚS 125/2000 podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 77/1998 Sb., pro nedostatek příslušnosti Ústavního soudu odmítnout.


Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 24. května 2000JUDr. Vladimír Čermák
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 24. 5. 2000, sp. zn. IV. ÚS 299/2000, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies